De geïntegreerde bedrijfssoftware voor de hovenier/groenvoorziener

Bedrijfsexpansie vraagt om een goede softwareleverancier

Interview met Rabiye Basoglu, Hans Heijligers en Erik Gouw, Irado

Interview met Rabiye Basoglu, Hans Heijligers en Erik Gouw, Irado

GroenVision Professional

Irado zet zich dagelijks in voor een schone en verzorgde leefomgeving. Met 280 vaste medewerkers verzorgt zij echt álle facetten van de buitenruimte. Irado verzamelt particulier- en bedrijfsafval en verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte waaronder het openbaar groen. De veelzijdigheid aan diensten vraagt ook administratief veel van de medewerkers en daarom is een goed functioneel beheersysteem noodzakelijk. Zo gemakkelijk en geautomatiseerd mogelijk. Erik Gouw, Hans Heijligers en Rabiye Basoglu van Irado vertellen enthousiast over GroenVision en het implementatietraject.

 

Sterke groei BOR

Erik, werkzaam als Facilitair manager bij Irado sinds 2005 met o.a. als taak ICT- en informatiemanagement, vertelt: “Irado bestaat in deze vorm sinds 2000 en is het uitvoeringsorgaan voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Rozenburg. Hiervoor verzorgen wij het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. BOR (Beheer Openbare Ruimte) is erbij gekomen in 2008 en is sindsdien sterk gegroeid met een waaier aan disciplines. Denk maar aan groenaanleg en –onderhoud, gladheidsbestrijding,
onderhoud van straatmeubilair en speeltoestellen, specialistisch reinigen, plaagdierbeheersing, het dagelijks beheer van bruggen en gemalen en zoveel meer. Daarnaast streven
we naar meer werkgelegenheid, afvalreductie en duurzaam ondernemen in de gemeenten waar we werkzaam zijn.” Buiten de vaste medewerkers biedt Irado 41 detacheringsplaatsen voor mensen met een sw-indicatie, 50 leerwerktraject plaatsen en dagelijkse inhuur afhankelijk van de periode.


Moderne technologie

De diensten die Irado biedt bepalen mede dat het bedrijf mee moet met de moderne technologie. De chauffeursploeg van de afvalophaaldienst beschikt over 25 tablets waarmee zij hun eigen route kunnen bepalen. Rabiye, werkzaam bij Irado sinds 2011 en sinds kort in de nieuwe functie van functioneel beheerder gaat verder; “Dit is een groot succes. Door de tablets hoeven chauffeurs niet meer te zoeken naar adressen, hebben een duidelijk inzicht van de dag voorraad en kunnen zelf bijsturen bij wijzigingen.” Volgens Erik moet je wel opletten dat je de grenzen in automatisering bewaakt: “Het moet mensenwerk blijven in combinatie met automatisering. Je wilt niet dat mensen vervreemden van het werk en het robotwerk wordt.” Erik denkt en hoopt dat men bij BOR ook open staat voor meer automatisering in het werkveld via een applicatie op de tablet of smartphone.
Maar, vertelt Erik: “BOR is erg breed en je moet je dan ook continu afvragen of het voor die discipline wel wat oplevert. Wat is maatwerk en is het de investering waard.”


Schaalbaar

Irado wenst in de toekomst meer gemeenten te bedienen. Erik: “Dit gaat dan ook weer hand-inhand met digitalisering. De software die je hebt moet naar de toekomst toe schaalbaar zijn. Daarbij heeft een softwareleverancier die kan koppelen met het bestaande ICT-landschap de voorkeur. Het is heel belangrijk om een weloverwogen keuze te
maken voor je met een softwarepartij in zee gaat.” De software die Irado had richtte zich op de afvalinzameling, BOR kon daar weinig mee. En zo begon de zoektocht naar een softwareprogramma voor BOR. Erik kreeg hierbij veel advies van Hans. Hans was vroeger als hoofd bedrijfsbureau groen verantwoordelijk voor verschillende automatiseringsimplementaties, waaronder FoxPro van INFOGROEN, en werkt sinds 2009 bij Irado. Hij was, door zijn ervaring en functie teammanager groen en straatreiniging,
aangewezen als de projectleider voor de implementatie van de nieuwe groen software bij Irado. “Hier wil ik wel graag duidelijk over zijn” benadrukt Erik, “De keuze voor een leverancier was geen vanzelfsprekendheid. De selectieprocedure verliep zeer formeel. We begonnen met een grote voorselectie waar we keken of het softwarepakket
voldeed aan de wensen, eisen en visie. Vervolgens mocht de shortlist van leveranciers zich inschrijven op het bestek. INFOGROEN kwam hier uiteindelijk met het pakket GroenVision als beste uit de bus qua prijs en kwaliteit.”


In 3 maanden operationeel

De implementatie van de nieuwe software gaat natuurlijk niet vanzelf. Erik geeft aan dat hij erg blij is met de ervaring van Hans: “Ik persoonlijk vond het wel een grote uitdaging: een implementatietraject van 3 maanden! Maar door de voorgeschiedenis van Hans en omdat iedereen, zowel Irado als INFOGROEN, er de schouders heeft onder gezet
om de deadline van 1 januari te halen is het ons gelukt!” Rabiye heeft het implementatietraject niet meegemaakt maar zij haalt de achterstand snel in. Haar collega Hans geeft aan: “Tuurlijk, tijdens een implementatie leer je heel veel, maar het pakket leent zich ertoe om het snel onder de knie te krijgen. GroenVision is een heel eenvoudig pakket:
als je nuchter denkt en het niet te moeilijk maakt kom je al een heel eind.” Rabiye vult aan: “Het feit dat één pakket alle onderdelen samenvoegt, met dezelfde uitstraling en opbouw helpt natuurlijk.” “ Plus ermee aan de slag gaan,” daar leer je echt van volgens Hans: “We hadden een testruimte ingericht, zodat men de e-learning rustig kon
doorlopen. Het is toch leuker om zelf te doen dan alleen maar uitleg te krijgen. Tijdens de begeleidingsdagen op de werkplek werden de puntjes op de i gezet.”


Van maatwerk naar standaard software

Niet alleen BOR kwam aan de beurt voor de automatiseringsslag. Erik geeft aan: “We willen het hele ICT-landschap herzien: een ommezwaai maken van maat- naar standaardprogramma’s. GroenVision is er daar dus één van. Zo is ook het afval overgegaan naar een standaard programma en volgend jaar moet de boekhouding volgen.” Bij Irado is bewust gekozen om de bedrijfsautomatisering stapsgewijs op te pakken om chaos te vermijden. Er is tijdens het traject ook gebruik gemaakt van key users. Dit
zijn medewerkers die met het programma gingen werken en met hun enthousiasme anderen aanstaken om ook actief aan de slag te gaan met de software. Deze key users spelen een grote rol in de implementatietrajecten. Erik legt uit: “Naast de technische implementatie moeten ook de medewerkers het nieuwe pakket gaan accepteren. Je
doet het toch voor de gebruikers hè.”


Op orde

Zowel Rabiye, Hans als Erik zijn erg blij met GroenVision. Hans legt uit: “Voorheen gebeurde alles via Excel, kennis zat bij mensen in het hoofd en externe documenten werden bewaard in e-mail inboxen. Dit is nu verleden tijd. Nu maken we calculaties, verzorgen de planning, boeken machines en regelen de projectadministratie in GroenVision.
Het e-mailverkeer wordt opgeslagen onder de relatie en externe documenten en andere communicatie kunnen onder het betreffende project worden opgeslagen.” Administratief op orde zijn is bij een bedrijf van deze omvang natuurlijk zeer belangrijk. Erik gaat verder: “GroenVision is zeker een aanrader.” En alle drie vertellen dat zij zeer tevreden zijn
over INFOGROEN als softwareleverancier. Hans: “Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar het is een zeer transparant bedrijf en het contact dat we hebben is super.”

Lees meer over dit interview >

We investeren liever in buitenmensen dan in kantoorpersoneel

Interview met Maarten, Jan-Willem en Hans van Raaij, Van Raaij Groenverzorging

GroenVision Professional

Een fulltime bezetting van drie man, administratieve ondersteuning en een stagiair: dat is zo’n beetje alle mankracht van Van Raaij Groenverzorging op kantoor. Dit staat in contrast met het grote aantal mensen dat buiten aan het werk is.

 

De grote, lege loods is een stille getuige van alle medewerkers die op pad zijn. ‘Als je hier aan het einde van de dag terugkomt, staat het praktisch vol’, vertelt Maarten van Raaij. Zijn vader, Hans van Raaij, begon in 1990 met het bedrijf. Inmiddels werkt het bedrijf met 60 à 65 man en legt het zich in grote mate toe op de aanleg en het onderhoud van openbare groenvoorziening, groen bij zorginstellingen en bedrijfstuinen. Daarnaast horen sportveldonderhoud, boomverzorging, specialistisch onderhoud en – in iets mindere mate –het onderhoud van particuliere tuinen bij de werkzaamheden. De aannemer is verantwoordelijk voor het groenonderhoud in onder andere delen van Berg en Dal, de gemeenten Druten en Beuningen; bij deze laatste gaat het om een integraal contract voor de gehele gemeente.
Sinds 2015 staan ook broers Maarten en Jan-Willem aan het roer, met het oog op een toekomstige bedrijfsovername. Overigens werkten de mannen al voor die tijd in het bedrijf mee. De oudste broer, Jan-Willem, houdt zich bezig met alles rond de uitvoering; de planning, aansturing, toezicht op de uitvoering en de oplevering. Maarten doet alles eromheen, van acquisitie, het maken van offertes en aanbestedingen, het personeelsbeleid, tot aan de facturatie. Hans neemt de rol van adviseur op zich en springt bij waar nodig.


Digitalisering

Vrijwel alle documentatie en een deel van de communicatie binnen het bedrijf verloopt digitaal. Al rond 1992 werd gekozen voor een automatiseringspakket van Infogroen. ‘Daar waren we inderdaad vroeg mee’, vertelt Hans. ‘Ik heb destijds meerdere aanbieders met elkaar vergeleken, maar koos voor Infogroen omdat dat de enige was die echt op de groensector gericht was en hier ook over kon praten. Andere leveranciers moesten hun pakket eerst op ons aanpassen.’
Het bedrijf probeert het bewust zo rustig mogelijk te houden op het kantoor. ‘In plaats van in mensen te investeren, kozen we ervoor een pakket aan te schaffen dat werk uit handen neemt. Nu denken we daar nog steeds zo over. We krijgen 24 uur per week ondersteuning in de administratie; verder doen we alles zelf.’ 
‘In 1992 hadden we natuurlijk een beperkt pakket. Als je dat vergelijkt met het pakket van nu, is dat een verschil van dag en nacht. Met de jaren is het uitgebreid.’ Tegenwoordig maakt het bedrijf voor bijna alle denkbare bedrijfsfacetten gebruik van GroenVision van Infogroen. Maarten: ‘Eigenlijk hebben we alles verpakt in software. Daar hangt ook het crm en de calculatie aan en ook de boekhouding is geïntegreerd. Verder hebben we bijvoorbeeld een personeelsmodule, een module projectregistratie en een module voor materieelbeheer.’


Projectregistratie

Als voorbeeld licht Maarten het projectenpakket toe. ‘Daarin kunnen we de planning en voortgang van projecten bijhouden. Voorheen printten we de werkopdrachten uit, gaven die aan de medewerkers mee. Zij vulden de formulieren in en brachten ze terug naar kantoor, waar ze vervolgens ingeboekt, gecontroleerd en geaccordeerd werden. We hebben wel ooit iemand in dienst gehad die dit werk voor ons deed; nu gaat het allemaal automatisch. Bijna iedere ploeg heeft een iPad mee met daarop de geïntegreerde mobiele urenregistratie. Dat alles scheelt toch een hoop handelingen. Waar je eerst alles handmatig moest invoeren en ook nog eens ergens moest opbergen, hoeft het nu alleen gecontroleerd en geaccordeerd te worden.’
Een andere efficiëntieslag is het factureren, dat vier jaar geleden nog met de hand gebeurde. ‘Met de software komt de factuur in beeld en kun je hem zo verzenden per e-mail. Als er nog brieven per post binnenkomen, dan worden die gescand en in het systeem gezet, zodat iedereen er te allen tijde bij kan.’
De samenwerking met Infogroen bevalt de heren goed. Drie à vier jaar terug kwam een nieuwe softwareversie op de markt en moesten de mannen hun kennis wat opfrissen door middel van e-learning. ‘Als er vragen zijn, worden die direct beantwoord’, vertelt Hans. ‘Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de soort vraag. Als het een aanpassing in het programma nodig is, zal het wellicht wat langer duren. Maar de begeleiding is goed. Er is een aparte helpdesk waar we terecht kunnen. Dat is fijn; dit pakket leer je immers niet in één dag, maar gaandeweg.’


Materieelbeheer

Zoals gezegd biedt het softwarepakket ook een oplossing op het gebied van materieelbeheer. Maarten: ‘We hebben een aardig machinepark. Met de module kan ik in één overzicht zien wat er met de machines gebeurd is, hoeveel uren ze hebben gedraaid, maar ook wanneer bepaalde onderdelen zijn vervangen. Ook onze monteur in de werkplaats kan er in werken. Hij registreert bijvoorbeeld wanneer er reparaties zijn uitgevoerd. De onderdelen die wij hier op kantoor inkopen, worden ook automatisch op de betreffende machine geboekt.’
Eerder dit jaar schafte Van Raaij als eerste in Nederland via Wim van Breda de veegmachine Ausa aan. Naar aanleiding van het verbod op chemie wilde het bedrijf een eigen veegmachine hebben, maar ook vanwege het integrale bestek in Beuningen, waar ook taken als schoonmaken en vegen bij horen. Naast de veegmachines wordt het machinepark aangevuld met machines van diverse pluimage, waaronder aan Trilo-zuigwagens voor het verwijderen van blad, hetelucht-onkruidbestrijders van Hoaf en Weedcontrol − het bedrijf doet vrijwel al het onkruidbeheer met een combinatie van borstelen en hete lucht − en diverse maaiers. Ook heeft het bijvoorbeeld een maai-zuigcombinatie, waarmee het gemaaide gras direct wordt weggezogen. Maarten: ‘De module materieelbeheer binnen het softwarepakket komt goed van pas om het overzicht met zoveel machines te behouden en te vergemakkelijken.’

 

Efficiëntie en korte lijnen

Eind 2016 wist het bedrijf een opdracht van Vitens in de wacht te slepen. Daarmee is het verantwoordelijk voor het onderhoud van twee percelen. Een project met hoge eisen wat betreft in te zetten personeel en materieel, vertelt Maarten. ‘Zo moesten alle machines aan de laatste eisen voldoen. Dit omdat je op een gevoelig terrein werkt.’ Ook het onderhoud van Dela-terreinen is iets waar de mannen trots op zijn.


Van Raaij Groenverzorging heeft door deze ontwikkelingen inmiddels een aardige omvang en de opstallen op het terrein worden mogelijk nog uitgebreid, vertelt Maarten. Ondanks – of misschien wel vanwege – de aardige omvang lijken de mannen waarde te hechten aan de korte lijnen. 
‘Dat we efficiënt kunnen werken helpt zeker bij het binnenhalen van dergelijke klussen. Maar ook de korte communicatielijnen. Zo doen we zelf de projectleiding. Als opdrachtgevers met ons om de tafel zitten, communiceren zij ook direct met de eindbeslissers. Een goed softwarepakket heeft veel waarde. Je maakt dingen gemakkelijker, maar ook sneller.’

 

Lees meer over dit interview >

Vroeger kwamen de gegevens binnen als we al twee maanden verder waren. Nu vrijwel realtime

Interview met Dick Krabshuis, Onderhoud Enschede BV

GroenVision Professional

De afgelopen jaren is de groentak van de Gemeente Enschede op de schop genomen. Met het oog op de uniformiteit van het uit te voeren werk werd gekozen voor verzelfstandiging van de groentak.

 

 

In 2009 besloot de gemeenteraad van Enschede, net als veel andere gemeenten de afgelopen jaren, alleen nog een regisserende rol op zich te nemen en de uitvoerende rol op afstand te zetten. Allereerst ging het onderhoud van de stad (opgedeeld in vijf stadsdelen) over naar een aparte afdeling. Vervolgens waren er enkele opties: de situatie zo laten, verzelfstandigen of de onderhoudstak onderbrengen bij andere partijen. Om versnippering van de werkzaamheden – veelal integraal onderhoud – te voorkomen, en met het oog op het grote aandeel medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werd gekozen voor de tweede optie. In 2016 resulteerde dat officieel in het zelfstandige Onderhoud Enschede BV, met de gemeente Enschede als enige aandeelhouder. Van de opdrachten die Onderhoud Enschede uitvoert, is 99% afkomstig van de gemeente Enschede. Daardoor werken de 240 medewerkers van het bedrijf veelal op gemeenteterreinen, op basis vancontracten voor het integraal onderhoud van de buitenruimte.

Dat betekent dat het bedrijf groen aanlegt en onderhoudt en bomen verzorgt, maar ook zandwegen verzorgt, werkzaamheden aan bermen en sloten uitvoert en civiele klussen oppakt, zoals riolering en bestrating. In twee stadsdelen wordt de onkruidbestrijding op verharding uitbesteed aan aannemers; in de andere drie delen wordt dat door
het bedrijf zelf uitgevoerd. De andere werkzaamheden doet het bedrijf in alle stadsdelen zelf. Wel wordt er een beroep gedaan op uitzendkrachten, maar dit alles wordt vanuit het bedrijf gecoördineerd.

Softwaresystemen

‘Met 1800 medewerkers werd er bij de gemeente met vele softwaresystemen gewerkt. De gemeente stond niet echt te trappelen om nog een nieuw systeem aan te schaffen. De verzelfstandiging van de gemeentelijke groentak was een belangrijke voorwaarde om voor dit pakket te kiezen’, vertelt Dick Krabshuis, werkvoorbereider en planner bij
Onderhoud Enschede. ‘Eind 2013 kregen we het akkoord van de gemeente om Groenvision te introduceren, met het idee dat we gingen verzelfstandigen. Met dat plan konden we doorgaan op een manier zoals wij dat wilden.’ Voor de werknemers veranderde er in de overgangsfase naar een zelfstandige bv gevoelsmatig niet veel, maar achter de schermen gebeurde een boel. Werd er voorheen in diverse softwarepakketten van de gemeente Enschede gewerkt, nu werd de overstap gemaakt naar drie pakketten: Exact
Software, Jewel Taken en Groenvision. Deze laatste, van ontwikkelaar Infogroen, verwerkt diverse aspecten van bedrijfsvoering in één digitaal pakket. ‘In mijn werk bij het sociaal werkbedrijf van de gemeente Enschede had ik al ervaring opgedaan met de software van Infogroen’, vertelt Krabshuis. ‘Daar werkten we al sinds 1987 met het softwarepakket
van deze aanbieder, destijds nog gewoon ‘Infogroen’ genaamd. Ik denk zelfs dat we een van de eerste gebruikers waren. Rond 2012, 2013, ging dit programma grondig op de schop en kreeg het de naam Groenvision.’ In januari 2014 ging de groentak met Groenvision aan de slag. ‘Zeker één van de partijen waaraan Onderhoud Enschede de onkruidbestrijding op verharding uitbesteedt, werkt ook met Groenvision’, weet Krabshuis. Maar dat is eigenlijk puur toeval, want deze partijen werken geheel zelfstandig en los van het bedrijf. Zelf gebruikt Onderhoud Enschede het pakket in de volle breedte van het bedrijf, bijvoorbeeld voor het maken van offertes, nacalculatie, urenregistratie en
inzage in de inzet van het materieel, dus de totale bedrijfsvoering.


Projectvoortgang

Krabshuis mag zichzelf ‘applicatiebeheerder’ noemen, wat inhoudt dat hij het systeem beheert en alles eromheen regelt. Hij houdt bijvoorbeeld in de gaten of de gegevens er goed in staan en voert nieuwe gegevens op de juiste manier in. ‘Maar denk bijvoorbeeld ook aan het registreren van inkoopprijzen of het invoeren van nieuw materieel’,
licht Krabshuis toe. ‘Het mooie aan dit systeem is dat je door middel van filters snel kunt opzoeken of een project de goede kant op gaat en zo nodig tijdig kunt bijsturen’, vertelt hij. ‘In 2014 was het nog best spannend of dit goed zou gaan. Voorheen waren de gegevens pas beschikbaar voor de hoofduitvoerder als we al bijna twee maanden
verder waren.’

‘Nu zijn de gegevens vrijwel realtime in te zien. Inkoopfacturen worden één keer per week vanuit het boekhoudkundig programma Exact ingeboekt in Groenvision. Ze worden digitaal van het ene naar het andere systeem overgeboekt.’ Ook de ‘buitenmensen’ van Onderhoud Enschede maken van het systeem gebruik. De uitvoerders maken
bijvoorbeeld offertes voor het betreffende stadsdeel en voeren de uren in. ‘Ter plekke worden de uren geregistreerd via de mobiele urenregistratie. Dat kan bijvoorbeeld via de tablet die de teams bij zich hebben.’

Alles in één

Dat ‘alles-in-één-pakket-aspect’ vindt Krabshuis wel een voordeel. ‘Bij de gemeente werd gewerkt met veel softwareprogramma’s, die veelal naast elkaar werkten. Dat alles in één programma zit, heeft als voordeel dat je elke minuut van de dag kunt zien hoe het bedrijf ervoor staat. Dat kan goed in beeld gebracht worden. Het inrichten van het programma,
hoe dit het beste opgebouwd kan worden, daar is Infogroen sterk in. Er wordt goed over nagedacht, logica in aangebracht; daar plukken we nu de vruchten van.’
Je kunt het product wel aanschaffen en denken er direct mee aan de slag te kunnen, maar zonder ondersteuning door experts ben je als een vis op het droge, denkt Krabshuis. ‘De implementatie met de consulenten was een belangrijk moment voor ons. Begrijpen hoe de structuren in elkaar zitten, de filters en overzichten snappen, daar hebben zij
bij geholpen. We werken hier met zeven à acht verschillende soorten werkzaamheden voor het jaarrond onderhoud van de buitenruimte, van langlopende projecten tot kleine opdrachten. Het is fijn om die gegevens gescheiden te houden, maar dan moet je wel weten hoe je dat doet. Na instructie is dat allemaal goed te doen.’ Zoals gezegd werkt het bedrijf ook met Jewel BOR Taken. Hoe verhouden die twee pakketten zich tot elkaar? ‘Jewel Taken is een ondersteunend programma voor de medewerkers buiten. Je kunt
wel op kantoor een planning maken, bijvoorbeeld het aantal uren dat per week aan bepaalde werkzaamheden wordt besteed, maar dat zegt niet veel over hoe je door een wijk heen gaat, via welke route. Van de gemeente krijgen we shape files, die gebruikt worden om met Jewel Taken de routes te plannen. Groenvision is echt een calculatieprogramma.’ Groenvision van Infogroen en Jewel Taken zijn daarmee pakketten die los van elkaar draaien, maar elkaar wel aanvullen.


Foto: www.onderhoudenschede.nl

Lees meer over dit interview >

Met GroenVision papierloos het vak leren

Interview met Henri van Son, Helicon Opleidingen

GroenVision voor scholen

‘Laat het mij doen en ik kan het.’ Vanuit die gedachte worden studenten op Helicon Opleidingen afdeling tuin, park & landschap opgeleid tot hovenier. Docent Henri van Son vertelt met passie hoe dat in dit digitale tijdperk in zijn werk gaat.

 

 

Tot twee jaar geleden was Henri van Son zelf nog zelfstandig hovenier en gaf hij af en toe als oproepkracht les. ‘Het is niet zo dat ik uit het vak gevlucht ben. Integendeel zelfs. Hovenier is een prachtig vak, maar onderwijs heeft mij ook altijd getrokken. Ik vind het geweldig om te zien hoe gedreven jongeren zijn om het vak te leren. En vind het mooi om daar met mijn kennis en ervaring aan bij te dragen.’

Volgens Henri kiezen leerlingen niet zomaar voor de opleiding tot hovenier. ‘De meesten komen uit een groen nest of hebben in de vakanties al bij een tuincentrum of hovenier gewerkt. Ze kiezen heel bewust voor dit vak. Voor Engels en Nederlands lopen ze niet warm, maar voor echte vak- en praktijklessen wel. Ze zijn erg nut gericht.’
 

Praktijkgericht

Op AOC de Groene Campus worden leerlingen, afhankelijk van hun niveau, opgeleid tot assistent hovenier, hovenier of leidinggevende hovenier. En vooral de laatste groep krijgt gedurende de 4-jarige opleiding veel praktijktraining. Naast stagelopen draaien deze leerlingen mee met zeven praktijkprojecten. ‘Ze krijgen praktijkopdrachten bij echte klanten. Bijvoorbeeld het aanleggen van een showtuin bij een bestratingbedrijf of een tuin bij particulieren. Ze maken met elkaar een voorstel voor de klant, kopen de benodigde materialen in en leggen vervolgens de tuin in een week aan.’

De projectgroepen worden samengesteld uit leerlingen van de eerste tot en met de vierde klas. De derdejaars leerlingen zijn projectleider en de vierdejaars leerlingen begeleiden ze daarbij. ‘Leerlingen vinden dit geweldig om te doen. Ze halen alles uit de kast om het project tot een succes te maken. Als het moet regelen ze zelfs bouwlampen om ’s avonds door te kunnen werken. Op een stage leren ze natuurlijk ook veel, maar daar is het niet mogelijk om een project van a tot z zelfstandig te draaien.’
 

Een schooltas zonder boeken

Naast de praktijkopdrachten worden er uiteraard ook theorielessen gegeven. Ten opzichte van vroeger is daarin veel veranderd. ‘Ik heb zelf ook de opleiding tot vakbekwaam hovenier gevolgd. Ik vind de opleiding completer en beter geworden. De lat ligt hoger, vooral op het gebied van calculeren. Wat echt een groot verschil is, is dat we tegenwoordig bijna papierloos lesgeven. In de schooltas van een leerling zitten bijna geen boeken meer, maar wel een laptop. Die is verplicht geworden. En het lesaanbod digitaal.’

Henri vindt het belangrijk dat leerlingen de kans geboden wordt om al tijdens de opleiding aan de slag te gaan met bedrijfssoftware voor hoveniers. Zodat de aansluiting op de hovenierspraktijk nog beter wordt. Helicon Opleidingen kiest voor een samenwerking met INFOGROEN. ‘Ik heb zitten wachten op de introductie van GroenVision. INFOGROEN is hier in de regio sowieso marktleider. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat GroenVision de nieuwe standaard wordt. Het is heel gebruikers-vriendelijk, compleet en volledig digitaal. Uit mijn eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat de cijfertjes van je bedrijf kloppen en makkelijk te verwerken zijn.’
 

E-learning en altijd up-to-date

Henri gebruikte de zomervakantie om zichzelf in GroenVision te bekwamen. En zo een stap voor te blijven op zijn leerlingen. ‘We zijn recent begonnen met het doorlopen van de e-learning van GroenVision. Leerlingen kunnen dat in hun eigen tempo doen. Mijn doel is dat de huidige derdejaars leerlingen volgend jaar GroenVision gebruiken voor de praktijkprojecten en hun proeve van bekwaamheid.’

Helicon Opleidingen werkt met GroenVision via een Online oplossing. Dat betekent dat het programma en de data van de individuele leerlingen online in het datacenter van INFOGROEN staan. Leerlingen kunnen via internet en een eigen inlogcode op ieder moment van de dag en vanaf iedere plaats in de wereld werken in hun eigen versie van GroenVision. Een verademing vindt Henri. ‘Voorheen hadden we de oude software van INFOGROEN op onze eigen server staan. Dat betekende dat we zelf verantwoordelijk waren voor het beheer en alle updates. Nu doet INFOGROEN dat. Dat scheelt ons tijd en kopzorgen. En met een speciale inlogcode voor docenten kan ik de ontwikkelingen van individuele leerlingen toch volgen’.

De leerlingen vinden GroenVision leuk om mee te werken. Omdat het praktijkgericht is. ‘Op gecombineerde lesdagen komen ze op school met werkkleding aan en een laptop onder de arm. ’s Ochtends werken ze in de klas en ’s middags ergens buiten. En de dag is helemaal compleet als ze tussen de middag een frietje kunnen eten’ lacht Henri.

 

Lees meer over dit interview >

GroenVision voldoet aan al onze eisen; mobiel werken en één programma voor relatiebeheer tot boekhouding

Interview met Willem en Wim van Esch, Van Esch Hoveniers

GroenVision Professional

Ondanks dat de opslagloods verbouwd wordt, ziet het bedrijfsterrein van Van Esch Hoveniers in Uden er goed georganiseerd en verzorgd uit. Ook het kantoor, waar de telefoon voortdurend gaat, straalt rust en overzicht uit. Het is de thuisbasis van het tien man tellende hoveniers-bedrijf, waar Wim van Esch, oprichter van het bedrijf, tekent voor een hartelijke ontvangst.

 

Eigenaar Willem van Esch is zelf nog niet aanwezig. Hij is daar waar hij het liefste is: bij een klant op locatie. In januari 2011 nam hij het bedrijf over van zijn vader, die als vliegende keep aan het bedrijf verbonden blijft. Wim: ‘Mijn vrouw en ik zijn in 1977 met dit bedrijf begonnen. Toen bestond een tuin hoofdzakelijk uit een gazonnetje, borders, grindtegels en spoorbielzen. Dat is allemaal veranderd. In 2004 kwam Willem met een hoveniersdiploma op zak als werknemer in ons bedrijf. Hij heeft de tijd tot de officiële overname gebruikt om het vak in de praktijk te leren en het bedrijf te moderniseren.’


Van onderhoud naar ontwerp

Willems ambities liggen voornamelijk bij het ontwerpen en aanleggen van tuinen. Door een samenloop van omstandigheden ontstaat ruimte om hierin te investeren. Wim: ‘Wij verloren een paar jaar geleden een aantal grote onderhoudsklanten, onder andere door verhuizing en faillissementen. In dezelfde periode kreeg Willem een ongeluk met een kettingzaag, waardoor hij tijdelijk op kantoor terechtkwam. Die tijd heeft hij gebruikt om zich een 3D-ontwerpprogramma eigen te maken.’

Een geluk bij een ongeluk, blijkt al snel. Willem kiest voor kwaliteit: ontwerpen die, gebaseerd op de wensen van klanten, bij voorkeur verrassen en vloeiend aansluiten op de leefomgeving, zowel binnen als buiten. De vraagt trekt aan en Willem is al snel nagenoeg fulltime op kantoor werkzaam. En dat is wat hij, hovenier in hart en ziel, eigenlijk niet wil. Het aannemen van Paul Kromhout, gerenommeerd ontwerper, biedt uitkomst. 


Elkaar aanvoelen

Op dat moment snelt Willem het kantoor binnen. Hij beaamt zijn vaders conclusie en borduurt daar naadloos op verder. Het is duidelijk dat beide heren elkaar goed aanvoelen. Willem: ‘Bij de aanleg van tuinen komt veel kijken. Het draait niet meer alleen om de beplanting. Het zijn grote projecten met een diversiteit aan werkzaamheden: zoals beplanten, metselen en het aanleggen van elektriciteit, bestrating en zelfs zwembaden. Klanten willen één aanspreekpunt en een soepel lopende planning. Ik ben voor de klant de projectleider op locatie en zorg ervoor dat de juiste man op het juiste moment op de juiste plek in de tuin aan het werk is.’

Hiervoor beschikt Willem over een team van negen vakmensen, met ieder hun eigen specialisme. Voor de flexibiliteit en de inkoop van specifieke werkzaamheden heeft hij een netwerk van kwalitatief goede bedrijven opgebouwd. Willem: ‘In onze samenwerking met klanten en partners is het belangrijk dat we goed bereikbaar zijn en altijd up-to-date informatie kunnen verschaffen. Paul organiseert dat vanuit het kantoor.’


Verlost van losse briefjes

Vanzelfsprekend vragen de hernieuwde focus en de groei van het bedrijf om investeringen. Het personeelsbestand is verdubbeld, het wagen- en machinepark gemoderniseerd, het kantoor verbouwd en op dit moment wordt de loods uitgebreid. Maar het blijft niet alleen bij investeringen in de hardware van het bedrijf. Willem gaat ook op zoek naar een toekomstbestendig computerprogramma.

Willem: ‘Ik zocht één programma voor al onze administratie: van relatiebeheer tot boekhouding. Daarnaast wilde ik zowel op kantoor als onderweg kunnen beschikken over de meest up-to-date projectinformatie. Ik wilde verlost worden van de vele losse briefjes en de terloops met elkaar gedeelde informatie. Als Paul op kantoor bijvoorbeeld een afspraak voor mij maakt, wil ik dat direct in mijn smartphone zien. En als ik met een klant in gesprek ga, wil ik ook de nieuwste informatie tot mijn beschikking hebben.’ Willem verdiept zich in het aanbod van computerprogramma’s en kiest uiteindelijk met overtuiging voor GroenVision. ‘GroenVision voldoet aan al onze eisen en is bovendien erg gebruikersvriendelijk.’


Trots

Er is discipline voor nodig om de informatie in het systeem ook daadwerkelijk up-to-date te houden. Wim ziet daar geen probleem in. ‘Willem heeft dit werk echt in de vingers. Hij weet als geen ander hoe een complex project aangestuurd moet worden en hoe belangrijk juiste informatie daarvoor is. We hebben de afgelopen jaren regelmatig opbouwende discussies gehad over de noodzaak van bepaalde veranderingen. Ik zag de bedreigingen, hij de kansen. Dat is een goed en natuurlijk proces geweest. Ik vind dat hij heel goed bezig is,’ besluit vader Wim trots.

Lees meer over dit interview >

Tijdsbesparing en een up-to-date overzicht

Interview met Kees Otte, J. van Huizen Groenvoorzieningen

GroenVision Professional

Het Barendrechtse bedrijf J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V. is ruim 50 jaar gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen en sportvelden. In deze economisch uitdagende tijden kiest Van Huizen ervoor vast te houden aan het leveren van kwaliteit en flexibiliteit. Volgens Kees Otte, calculator/werkvoorbereider, de manier om zich blijvend te onderscheiden.

 

Het bedrijfsterrein van Van Huizen is ruim van opzet en ziet er verzorgd uit. Naast een machineopslagloods huisvest het ook een eigen werkplaats, kantine en kantoor. Gelegen dicht bij de A16 / A29 is het een prima uitvalsbasis voor het bedrijf. Kees: ‘Van hieruit vertrekken onze ruim twintig uitvoerende medewerkers iedere ochtend naar onze klanten, voornamelijk gemeenten en sportverenigingen. Ook onze  monteurs werken voor derden. Onze concullega’s maken daar bij pech onderweg regelmatig gebruik van.’ Naast deze vaste medewerkers zijn er bij Van Huizen ook een tiental medewerkers van de Sociale Werkvoorziening gedetacheerd. ‘Zij werken bij ons in het kader van Social Return op een grote aanbestedingsopdracht. De samenwerking met hen verloopt heel voorspoedig.’ 

 

Inspelen op de marktvraag

De keuze voor een eigen werkplaats en het aannemen van gedetacheerden sluit aan bij de manier waarop Van Huizen zich in de markt profileert. Kees: ‘We proberen zo flexibel mogelijk in te spelen op de marktvraag. Ruim 50 jaar geleden startte Van Huizen senior, de vader van de huidige eigenaar, met maaiwerkzaamheden. In de loop van de tijd breidden de bedrijfsactiviteiten zich uit naar het aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen en drainagewerkzaamheden. En sinds kort zitten we ook in de beschoeiingen en het onderhoud van sloten en watergangen.’

Dat betekent overigens niet dat Van Huizen inboet op kwaliteit. Flexibiliteit blijkt hand in hand te gaan met het leveren van kwaliteit. Kees ‘Het gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat we na een paar mooie zonnige dagen gebeld worden door een opdrachtgever met een spoedopdracht. Zelfs als dat perfect in onze planning past, kijken we altijd eerst of de bodemgesteldheid goed genoeg is voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Als dat niet het geval is, plannen we de opdracht in overleg toch later in.’

Ook bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten en mantelovereenkomsten met gemeenten en sportverenigingen staat kwaliteit voorop. Zo gaat er geen calculatie de deur uit voordat eerst iemand van Van Huizen de situatie ter plekke beoordeeld heeft. En bij opdrachten voor beplantingswerk wordt er bij voorkeur eerst beoordeeld of de grond wel geschikt is voor het betreffende beplantingsplan. Kees ‘We geven liever goed advies over mogelijke alternatieven in plaats dat we gewoon planten en het later wel zien.’

 

GroenVision is een verademing

Om kwaliteit en flexibiliteit te kunnen leveren zonder zichzelf in aanbestedingstrajecten uit de markt te prijzen, is inzicht in de eigen bedrijfsprocessen cruciaal. Volgens Kees is bij het bedrijf passende software onontbeerlijk om dat inzicht te verkrijgen. ‘Ruim vier jaar geleden zijn we van Excel overgestapt op INFOGROEN. In 2012 zijn we vervolgens geüpgraded naar GroenVision. Het grote voordeel van GroenVision is dat we alle bedrijfsgegevens in één softwarepakket bijhouden en beheren. Van de voor- en nacalculatie van projecten tot en met de facturatie. Dat bespaart ons tijd en geeft ons een up-to-date overzicht. Iedere maandag draaien we bijvoorbeeld een overzichtslijst uit met daarop geboekte uren, kosten, facturatie en resultaat.’

 

Gebruikersdagen

Wat Kees ook als een groot voordeel ervaart, is dat GroenVision speciaal ontwikkeld is voor de groensector. De functionaliteiten in de GroenVision sluiten aan op de dagelijkse praktijk en de medewerkers van INFOGROEN zijn toegankelijk en weten wat er bij klanten speelt. Kees: ‘Ik ga graag naar de gebruikersdagen van INFOGROEN. Ik vind het leerzaam om te horen hoe andere bedrijven met GroenVision werken en blijf graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het programma.’ Geïnspireerd door de gebruikersdagen overweegt Kees Kees Otte om de module mobiele urenregistratie te implementeren. ‘Mijn collega’s vullen nu handmatig urenbriefjes in die wij getotaliseerd per project vervolgens in GroenVision invoeren. Op het moment dat mijn collega’s hun uren digitaal zouden doorgeven, met behulp van een smartphone of PDA, bespaart ons dat veel tijd.’ Al met al is Kees blij met de keuze voor GroenVision. ‘Met het in- en overzicht dat GroenVision ons geeft, kunnen we veel scherper op de bal spelen. En dat is in de huidige markt gewoon noodzakelijk.’

 

Lees meer over dit interview >

GroenVision is voor mij een enorm krachtig stuurmiddel geworden

Interview met Han Farwick, Farwick Groenspecialisten

GroenVision Professional

Alleen de twee oude mannenportretten in de werkkamer van directeur-eigenaar Han Farwick verraden iets van de 115-jarige historie van Farwick Groenspecialisten. Gevestigd in een wit, strak pand met een groen beklede piramide naast de ingang oogt het Enschedese bedrijf jong en modern. Een indruk die bevestigd wordt door de op innovatie gerichte marktaanpak van het bedrijf.

 

Familiebedrijf

Op de dag dat Han Farwick het familiebedrijf overnam, ging zijn vader direct met pensioen. Een bedrijfsovername die goed past in de traditie van het bedrijf. Han’s overgrootvader startte in 1898 als tuinman van de textielbaronnen. De planten die hij daarvoor nodig had, kweekte hij zelf. Zijn zoon, Han’s opa, ging verder met de plantenkwekerij en schoof het hovenierswerk naar de achtergrond. Han’s vader op zijn beurt stopte direct met de kwekerij en koos voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen bij bedrijven en particulieren. Han: ‘Iedere generatie had zo zijn eigen opvattingen. En nam én kreeg de ruimte om dat in de praktijk te brengen. Zowel mijn vader als ik zijn nog steeds blij dat hij direct stopte toen ik in beeld kwam. We hebben elkaar nooit in de weg gezeten. En ik kreeg de mogelijkheid om blanco naar de bedrijfssituatie te kijken.’

 

Efficiencyslagen met GroenVision

Han, die eerst tien jaar carrière maakte bij Binder Groenprojecten in Rotterdam, besloot na zijn inwerkperiode de marktlijn van zijn vader te blijven volgen. Maar dan wel op een moderne en meer
zakelijke leest geschoeid. ‘Ik vind het belangrijk om te sturen op cijfers en feiten. Dat was in ons bedrijf niet gebruikelijk. Er werd hard gewerkt en besluiten werden op gevoel genomen.’ Om op cijfers te kunnen sturen, is inzicht nodig in onder andere de werkprocessen, voor- en nacalculaties en de verdeling van taken activiteiten. ‘Dat ontbrak hier volledig. Er waren bijvoorbeeld meerdere mensen bezig met calculeren en het aansturen van de uitvoering. Ik heb daarom eerst een efficiencyslag gemaakt in onze organisatie. INFOGROEN en GroenVision hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.’

Wedstrijdje project rendabel maken

Met de keuze voor de upgrade naar GroenVision, koos Han indirect ook voor een gedefinieerde bedrijfswerkwijze. ‘GroenVision is zo opgezet dat het een logische, standaard werkwijze afdwingt. Iedereen moet in die werkwijze mee anders stagneert het werk. Hierdoor weten we nu precies in welke fase ieder project zich bevindt. Van aanvraag tot opdracht en facturering. Alles staat in één overzicht in GroenVision. Dat is voor mij een enorm krachtig stuurmiddel geworden.’

Han gebruikt dat inzicht ook om meer verantwoordelijkheid te geven aan zijn uitvoerende medewerkers. ‘We weten nu vooraf hoeveel uur we per project gebudgetteerd hebben en welke afspraken gemaakt zijn. Met die informatie uit GroenVision kunnen de uitvoerders tijdens het werk de voortgang monitoren en bijvoorbeeld urenoverschrijdingen en niet afgestemd meerwerk voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat dit hun werk leuker maakt. Ik zie onderlinge wedstrijdjes ontstaan om projecten rendabel te blijven houden.’

Innovatie als onderscheidend vermogen

Nu de organisatie staat en voor Han makkelijker bestuurbaar is geworden, heeft hij meer tijd om aandacht te besteden aan innovatie. ‘We hebben een hele trouwe klantenkring, zowel particulier als zakelijk. We kunnen deze klanten alleen maar blijven binden als we voorop lopen en proactief inspelen op hun wensen.’ Inspelen op de (latente) wensen van de klanten doet Farwick onder andere door te investeren in duurzame, elektrische machines en door zelf proactief een aantal mensen van de sociale werkvoorziening als gedetacheerden in dienst te nemen.

Klanten verrassen

Maar Han gaat nog een stap verder. In samenwerking met partners uit diverse andere branches, zoals de architectuur en de bouw, ontwikkelde hij twee nieuwe producten. Producten die uiteindelijk - naar zijn vaste overtuiging - de vraag naar de diensten van Farwick gaan ondersteunen. ‘Ik heb geïnvesteerd in de ontwikkeling van U-Space, een tuinhuis dat duurzaam en volledig selfsupporting is. Van hout gemaakt en voorzien van ledverlichting, zonnecollectoren op het dak en wateropvang in de grond. Deze tuinhuizen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als tuinkantoor, zorgwoning of sporthonk.’ Daarnaast is Han partner in de ontwikkeling van RGVO plus, een softwarepakket dat beheerders van vastgoedprojecten, zoals gemeentes en woningbouwcorporaties, de mogelijkheid biedt om onderhoudsbudgetten over disciplines en panden te verdelen en de voortgang van onderhoudsprojecten digitaal te volgen. ‘Wij zijn het enige groenbedrijf dat hierbij betrokken is. Ik ben ervan overtuigd dat innovatie het enige middel is om onze zakelijke klanten te verrassen. En daarmee over andere aspecten van groenvoorziening in gesprek te komen dan alleen de kostprijs van onze dienstverlening.


FOTO: FACEBOOK FARWICK GROENSPECIALISTEN

Lees meer over dit interview >

GroenVision geeft mij rust, inzicht en het vertrouwen dat we in controle zijn

Interview met Arjan Nederveen, Nederveen Tuinen

GroenVision Professional

Arjan Nederveen heeft al twintig jaar het hoveniersbedrijf Nederveen Tuinen in de gemeente Haarlemmermeer. Naast het aansturen van de dagelijkse operatie zoekt Arjan continu naar nieuwe diensten en extra toegevoegde waarde om bestaande klanten zo goed mogelijk te bedienen en nieuwe binnen te halen.

 

Arjan verloor zijn hart aan de groensector in het plantencentrum/kwekerij van zijn oom. ‘Ik heb van jongs af aan in mijn vrije tijd bij mijn oom gewerkt. Ik vond groen én de klantencontacten zo leuk dat ik besloot hovenier te worden. Mijn eerste tuinen heb ik aangelegd bij klanten van het plantencentrum.’ Inmiddels heeft Arjan negen mensen in dienst met wie hij zowel de zakelijke als particuliere markt bedient. ‘Ongeveer 70% van ons klantenbestand bestaat uit particulieren en 30% uit bedrijven. Wat ontwerpen betreft kunnen klanten bij ons terecht, maar ook bij onze vaste ontwerppartners. We laten de klanten zelf kiezen. We concentreren ons verder op de aanleg en het onderhoud van tuinen. De kunst is om een goede mix te vinden tussen deze twee diensten. Dat maakt ons flexibel en dus minder afhankelijk.’ 

Extra service en toegevoegde waarde

Arjan is daarnaast ook zeer alert op het binden van klanten. ‘Ik heb recentelijk een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Daar kwam uit dat klanten ons vooral waarderen om onze vriendelijkheid, flexibiliteit en inlevingsvermogen. Ik ben daar blij mee, want daar stuur ik intern al jaren op.’ Een andere manier om klanten te binden, vindt Arjan in het uitbreiden van zijn dienstverlening, aansluitend op klantenbehoeften. ‘Er zijn veel consumenten die vragen hebben over de optimale inrichting en het onderhoud van hun tuin. Als extra service adviseren we hierover en geven we praktische tips.’
 

Klanten binden is één uitdaging, nieuwe klanten vinden een andere. De beste manier om dat te doen is volgens Arjan via mond op mond reclame. ‘Gelukkig lukt het ons nog steeds om zo nieuwe projecten binnen te halen, maar ik wil daar niet alleen afhankelijk van zijn. Ik heb daarom geïnvesteerd in onze website en we zijn actief op sociale media, zoals Facebook.’ Om de vindbaarheid van zijn bedrijf op internet te vergroten, is Arjan onder andere dealer geworden van Tuinvisie, van wie hij een webshop op zijn website heeft. ‘De verkoop van tuinproducten staat ten dienste van onze aanleg- en onderhoudsdiensten. We hopen zo onze naamsbekendheid te vergroten en door meer mensen benaderd te worden. Uiteraard hopen we ook dat mensen die bij ons een schutting kopen, ook besluiten deze door ons te laten plaatsen of andere tuinwerkzaamheden door ons uit te laten voeren.’ 

Nieuw pand en commerciële software

‘Wat me opvalt is dat mensen die via internet op zoek gaan naar producten of diensten op meerdere sites shoppen. De vraag is dan hoe we daaruit een goede klantrelatie kunnen opbouwen.’ Arjan zoekt het antwoord op die vraag voorlopig in het openen van een showroom. ‘We zijn bezig met een nieuw pand hier vlak in de buurt. Ons bedrijf ligt dicht bij Amsterdam, maar ook de hele Haarlemmermeer, Amstelveen en Haarlem en omstreken behoren tot ons werkgebied. Dus er is hier sowieso voldoende groeipotentie aanwezig. In het nieuwe pand vestigen we ook een showroom waar we aan mensen ons assortiment kunnen laten zien. Persoonlijk contact werkt in combinatie met internet toch het beste.’ Goede software helpt volgens Arjan ook om de klantgerichtheid van zijn bedrijf vergroten. Tot 2011 werkte Nederveen met software die administratief prima voldeed, maar hem op het commerciële vlak niet verder bracht. ‘We hebben daarom gekozen over te stappen op GroenVision van INFOGROEN. GroenVision is marktleider en speciaal ontwikkeld voor de groensector. Dat is merkbaar. Ik kan vanuit het programma professionele offertes maken en klanten gericht benaderen met mailings over bijvoorbeeld onderhoud, verzorging en aanbiedingen voor producten en diensten.’ 

Liever buiten dan binnen

‘Wat ik ook belangrijk vind, is dat we in GroenVision alle informatie over klanten en projecten op een goede, betrouwbare manier kunnen vastleggen en beheren. Dat geeft mij rust, inzicht en het vertrouwen dat onze basisprocessen onder controle zijn. En dus ook ruimte om meer klanten te bezoeken.’ Arjan is ervan overtuigd dat hij nog meer uit GroenVision kan halen dan hij nu al doet. Enerzijds ontbreekt het hem nog aan voldoende pakketkennis, anderzijds worden sommige functionaliteiten in GroenVision nog doorontwikkeld. ‘INFOGROEN staat gelukkig open voor inbreng uit de praktijk. Dat geeft mij het vertrouwen dat het programma altijd in ontwikkeling zal blijven. Met de organisatie van gebruikersdagen besteedt INFOGROEN tijd en aandacht aan kennisoverdracht. Dat zouden ze wat mij betreft nog wel meer mogen doen. Zelf gun ik mezelf nauwelijks tijd om dieper in het programma te duiken. Ik ben nou eenmaal liever buiten dan binnen‘, besluit Arjan met een lach. 

 

Lees meer over dit interview >

AL MEER DAN 1000 BEDRIJVEN GINGEN U VOOR

Bel ons